PRESENTATION
  2010 fick jag på Boxerfullmäktige motta den Gyllene Boxern nr 14
- Svenska Boxerklubben största utmärkelse.


Motivering: För hennes långvariga och hängivna engagemang inom Boxerklubben. Förutom insatser i avdelningsstyrelse och lokalklubb har Maya bidragit med ovärderliga insatser för Boxerbladet och hemsidan. Dessa har under Mayas omsorg utvecklats och förfinats till en mycket hög nivå, vilket kommit samtliga medlemmar till stor nytta och glädje.

  Våra första hundar var av rasen schäfer och sedan labradorhane. Vår tredje hund blev en boxer som kom till vår familj i mitten på 70-talet. Därefter har boxer varit rasen nummer ett för oss.
I slutet på 70-talet började så mitt intresse att jobba med hund.
Då började också intresset att
jobba ideelt i en lokal Brukshundklubb att ta fart och lite senare också i Svenska Boxerklubben.

Arbetsuppgifter jag har nu i Boxerklubben:


Webmaster
för
Svenska Boxerklubben NVLOs-hemsida


Arbetsuppgifter jag har haft i Boxerklubben:

Sekreterare i Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse
Sekreterare i
Svenska Boxerklubben Södra Lokalområdet
Redaktör för Boxerbladet, Sv Boxerklubbens medlemstidning början på 90-talet och i början på 2000-talet fram till 2005.
Webmaster och layout för Svenska Boxerklubben hemsida fr o m 2001-2009
Webmaster och layout för Svenska Boxerklubben MÖLOs hemsida
Webmaster och layout för Svenska Boxerklubben ÖGLOs hemsida
Ledamot i Svenska Boxerklubben Södra Lokalområdet
Sammankallande Mental- Utbildning- och Tävlingskommittén i Svenska Boxerklubben Södra Lokalområdet
Revisorsuppleant i Södra Lokalområdet
Suppleant i valberedningen i
Södra Lokalområdet
Ledamot i valberedning i Avdelningsstyrelsen 2001 och 2007 och sammankallande 2002 och 2003
Adjungerande
i kommittén som arrangerar det årliga SM:et för boxer.
Redaktör för Boxerbladet, Sv Boxerklubbens medlemstidning början på 2000-talet
Suppleant
i Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse


Arbetsuppgifter jag har haft i Brukshundklubben:

PR-kommittén i Sydöstra Skånes Brukshundklubb
PR-kommittén i Hässleholms Brukshundklubb
Rasutvecklingssektorn i Hässleholms Brukshundklubb
Suppleant i Osby BK


Vad jag presterat med några av våra hundar:
Arbetat fram två räddningshundar. Korad Tjh Cilla och Korad Tjh Elaisa.
Arbetat fram en Bevakningshund. Korad Such Tjh Bunni
Tävlat både i Lydnad och Bruks. Korad Tjh Cilla, Korad Tjh Elaisa och Temper.
Tränat nu Spår och Lydnad med Korad Cindy Crawford. Har gått Fortsättningskurs/ Spår på Osby BK.
Tränar Agility, Spår och Sök med Bella.
Tränar Agility, Spår och Lydnad med Vackra. Hon är godkänd i Appellklass/ spår.
Tränar Spår och Lydnad med Tian

Min utbildning inom hundsidan:

Auktoriserad Mentalfigurant
Auktoriserad Testledare
Auktoriserad Mentalbeskrivare
Auktoriserad kursledare för kurserna: Allmän Preparand Mental och Mental I:an
Auktoriserad ID-märkare


1999 tilldelades jag Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i Guld

Tillbaka